HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Liečba rán

Liečba rán

Pri poškodení tkaniva telo automaticky naštartuje procesy hojenia, ktoré treba podporiť vhodnou terapiou. Rôzne typy rán však vyžadujú pre optimálny priebeh hojenia rôzne ošetrenia.

Problematika chronických rán  
Chronická rana je rana, ktorá neprejavuje tendenciu k zahojeniu pri adekvátnej terapii 6-9 týždňov. Normálny reparačný proces hojenia je pri tomto type rán narušený, dochádza k poruche hojenia rany a akútna rana sa tak mení na ranu chronickú.

Problematika traumatických rán  
Úrazovosť sa z roka na rok zvyšuje. Pribúdajú závažné poranenia s poruchami vedomia, dýchania, krvného obehu, s prudkým krvácaním do telových dutín, pri ktorých je postihnutá osoba v stave priameho ohrozenia života. S rozvojom motorizmu pribúdajú polytraumy.

Modré stránky  
V Modrých stránkach sú uvedené výrobky firmy HARTMANN – RICO spol. s r.o., ktoré sú úplne alebo čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou.