HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Liečba rán > Modré stránky

Modré stránky

Zoznam zdravotníckych prostriedkov HARTMANN – RICO spol. s r.o.

Modré stránky slúžia ako podklad pre hospodárne predpisovanie a výdaj zdravotníckych prostriedkov.

V Modrých stránkach sú uvedené výrobky firmy HARTMANN – RICO spol. s r.o., ktoré sú úplne alebo čiastočne hradené Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

Pri všetkých výrobkoch sú uvedené im priradené kódy podľa číselníku VšZP pre prostriedky zdravotníckej techniky.

Jednotlivé ZP sú zaradené podľa oficiálnych podskupín VšZP, pričom prvá podskupina – Obväzový materiál – je pre väčšiu prehľadnosť rozčlenená do viacerých súborov.

Aktuálnu verziu Modrých stránok si stiahnete tu.