HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Liečba rán > Problematika chronických rán

Problematika chronických rán

Chronická rana je rana, ktorá neprejavuje tendenciu k zahojeniu pri adekvátnej terapii 6-9 týždňov. Normálny reparačný proces hojenia je pri tomto type rán narušený, dochádza k poruche hojenia rany a akútna rana sa tak mení na ranu chronickú. Najčastejšie je to zapríčinené infekciou v rane, pridruženými ochoreniami či celkovým stavom pacienta.

Všeobecné informácie  
Rana je narušenie integrity tkanív telesného povrchu, často spojené aj so stratou hmoty tkaniva. Rany akútne, ale predovšetkým chronické (hojace sa per secundam) predstavujú stále aktuálnejší problém ošetrovateľskej starostlivosti.

Diagnózy  
Rany delíme do kategórií podľa rôznych faktorov (príčina, rozsah, spôsob hojenia, atď.).

Prístupy k miestnej liečbe rán  
Rany môžeme hojiť klasickou terapiou, vlhkou terapiou a v prípade potreby tiež kompresívnou terapiou.

Príbehy zo života  
Pravidlá pri indikácii vlhkej terapie a skutočnosti, ktoré treba zvážiť pri výbere konkrétneho krytia.

Slovníček pojmov  
Slovníček vysvetľujúci pojmy z odborov problematika chronických rán a kompresívna terapia.