HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Fixácia a stabilizácia

Fixácia a stabilizácia

Už v priebehu perzských vojen sa sadrové obväzy používali na imobilizáciu zlomených končatín pri doprave ranených. Potom však uvedená technika upadla do zabudnutia.

Holanďan Mathijsen (1805 - 1878) a Rus Pirogov, ktorí sa nechceli uspokojiť s vtedy existujúcou úrovňou terapie, objavili nezávisle na sebe v polovici 19. storočia novú metódu fixácie pri liečbe zlomenín. Za objaviteľa práškovej sadry používanej na obväzy sa pokladá Mathijsen, ktorý publikoval svoje objavy v roku 1851. Jeho prototyp sadrového obväzu využíval jemne mletý sadrový prášok, ktorý sa suchý aplikoval na gázový obväzový materiál. Sadrové a pásikové obväzy nestratili svoj význam ani v súčasnosti, v dobe používania stabilných osteosyntéz.

Bez stabilizačných a znehybňujúcich obväzov, ktorých cieľom je chrániť proces hojenia, sa nezaobídeme pri mnohých indikáciách. Najdôležitejšiu úlohu zohrávajú pri zlomeninách dlhých kostí.

Zlomeniny dnes patria k najčastejším poraneniam. Ich výskyt a charakter sa mení v závislosti od rôznych faktorov. Sú to najmä rozvoj a hustota dopravy, venovanie sa riskantným športom a biologický vek pacienta. Vek pacienta predznamenáva jeho záujmy a spôsob rizikového konania a utvára jeho vzťah k uvedeným faktorom. V detskom veku vznikajú zlomeniny najčastejšie pri hre, v mladom veku pri športe a doprave. V strednom veku prevažujú úrazy pri doprave a v domácnosti a vo vyššom veku úrazy po pádoch spôsobených v dôsledku procesu starnutia. Predilekčné miesta zlomenín sa so stúpajúcim vekom posúvajú od predlaktia u detí cez zápästie u dospelých ku krčku stehnovej kosti u seniorov.

Aj keď je dnes pri mnohých zlomeninách absolútne alebo relatívne indikovaná osteosyntéza, zostávajú vonkajšie imobilizačné techniky zlatým štandardom liečby zlomenín dlhých kostí, či už ako základná alebo ako pomocná metóda fixácie.

Všeobecné informácie  
Imobilizácia znamená poskytnutie pokoja niektorej časti tela (najčastejšie pri zlomeninách) potrebného na nerušený proces hojenia. Dosahuje sa priložením imobilizačného alebo fixačného obväzu po uvedení oblasti do požadovanej pozície.

Indikácie  
Vonkajšia a vnútorná fixácia.