HARTMANN - RICO spol. s r.o.

Indikácie

V zásade sa rozlišujú dva typy imobilizácie zlomeniny: vonkajšia a vnútorná.

Vonkajšia fixácia dlahou, sadrovým obväzom

Pri tomto type fixácie sa fixačná dlaha alebo obväz prikladá k celej končatine alebo k jej časti tak, aby miesto zlomeniny bolo v pokoji. Cieľom je spravidla znehybniť oba kĺby susediace s miestom zlomeniny. V rámci prvej pomoci sa oddávna používajú dlahy zo spojených drôtov (Kramerove), drevené dlahy. Na tento účel slúžia aj nafukovacie dlahy.

Pri nakladaní dlahy je potrebné dbať na ošetrenie – podloženie miest s najväčším tlakom na končatinu. Dlahy fixujeme podľa potreby škrobovým obväzom alebo iným fixačným obväzom, pretože napr. na znehybnenie zlomeniny škrobový obväz nestačí.

Obväzom, ktorý dokonale plní požiadavky na definitívnu vonkajšiu fixáciu, je obväz z niektorej rýchlo tuhnúcej hmoty. Definitívny obväz musí spĺňať dve základné požiadavky v liečbe úrazu – udržať napravenú zlomeninu v správnom postavení a imobilizovať ju až do zahojenia.

Lekár pacienta vždy poučí o možných poruchách prekrvenia a nervového zásobenia, ktoré sa môžu vyskytnúť pri fixácii zlomeniny, ako aj o polohovaní končatiny a rehabilitácii. Končatina sa udržuje vo zvýšenej polohe až dovtedy, kým sa krvný obeh nezotaví a traumatický edém neustúpi.

Vnútorná fixácia – osteosyntéza

Osteosyntéza je adaptácia a retencia úlomkov zlomenej kosti operačným spôsobom, ktorý odoláva aj primeranému zaťaženiu.

Ak je dosahovaná len stabilita týkajúca sa retencie úlomkov, hovoríme o adaptačnej alebo relatívne stabilnej osteosyntéze. Táto metóda si vyžaduje ešte aj imobilizáciu sadrovým alebo syntetickým fixačným obväzom (SAFIX plus, PLASTRONA, Rhena therm, Rhena cast).