HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Fixácia a stabilizácia > Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Imobilizácia znamená poskytnutie pokoja niektorej časti tela (najčastejšie pri zlomeninách) potrebného na nerušený proces hojenia. Dosahuje sa priložením imobilizačného alebo fixačného obväzu po uvedení oblasti do požadovanej pozície.

Prikladanie fixačných obväzov je liečebný výkon. Obväz musí rešpektovať základné fyziologické predpoklady. Musí byť priložený tak, aby sa neposúval a súčasne aby netlačil a nespôsobil dekubit. Zároveň musí byť ekonomicky prijateľný a primerane estetický.

Pacient je priložením obväzu vždy určitým spôsobom obmedzený. Nutnosťou je teda priložiť ho tak, aby bola zachovaná čo najväčšia možná pohyblivosť pri zachovaní dokonalej nehybnosti poranenej oblasti.