HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Kompresívna terapia

Kompresívna terapia

Kompresívna terapia slúži na prevenciu a liečbu ochorení žíl a lymfatických ciev. Cieľom liečby je podpora prúdenia krvi v končatinách a zlepšenie cirkulačných pomerov. Optimálnu kompresiu možno docieliť elastickými ovínadlami alebo kompresívnymi systémami, ktoré možno tiež veľmi účinne kombinovať napríklad s vhodnými produktmi vlhkého hojenia.

Všeobecné informácie  
Kompresívna terapia predstavuje v prípade žilových vredov zásah do patogenézy ochorenia. Efektívna terapia venózneho vredu bez dostatočnej kompresívnej liečby nie je možná.