HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Kompresívna terapia > Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Kompresívna terapia predstavuje v prípade žilových vredov zásah do patogenézy ochorenia. Efektívna terapia venózneho vredu bez dostatočnej kompresívnej liečby nie je možná. Stanovenie diagnózy venózneho vredu implikuje kompresívnu liečbu ako hlavnú terapeutickú modalitu. Jej základom je bandáž. Technika bandáže a výber materiálu majú kľúčový význam pre efektívnosť a bezpečnosť liečby.

Cieľom kompresie je vytvoriť tlak na stenu povrchových, ale najmä hlbokých žíl. Žily sa tým zúžia, zrýchli a usmerní sa v nich tok a navodí sa stav suficiencie chlopní, ktoré predtým neboli funkčné. Tlak bandáže má byť nízky, keď pacient odpočíva (sedí a leží) – hovoríme o pokojovom tlaku a vysoký, keď stojí a chodí – hovoríme o pracovnom tlaku. Optimálna bandáž má nízky pokojový a vysoký pracovný tlak. Minimalizuje tým nepríjemné pocity chladu a tlaku v pokoji a maximalizuje sa účinnosť muskuloskeletálnej pumpy pri chodení. V pokoji by tlak bandáže nemal byť väčší ako 40 torrov. V prípade pacientov so zmenami na koži je ďalej dôležité, aby bandáž bola nedráždivá – má obsahovať vysoký podiel bavlny. Vhodné je, aby ju bolo možné ponechať bez rizika aj na noc a aby držala ťah aj niekoľko dní.

Všetky uvedené nároky spĺňa krátkoťažná bandáž (Püetterbinde, Ideal a Idealflex). Táto bandáž pri maximálnom natiahnutí vytvára tlak 40 torrov, vyplýva z toho jej jednoduchá aplikácia – bandáž sama „nastavuje“ tlak. Oproti tomu dlhoťažná bandáž vytvára tlak podľa ťahu pri nakladaní. Ten môže byť vyšší ako 40 torrov, u osôb s aterosklerotickým postihnutím tepien dolných končatín môže zle naložená dlhoťažná bandáž viesť k závažnej ischémii. Má zbytočne vysoký pokojový tlak – pacienti sa sťažujú na studené nohy a príliš nízky pracovný tlak – účinnosť na hlboký venózny systém je nedostatočná. Nesmie sa ponechať na noc.

Nevýhodou krátkoťažnej bandáže je potreba nacvičenia aplikácie – k dispozícii je množstvo techník, pomerne jednoduchá, účinná a spoľahlivá je klasická metóda podľa Püettera.

Alternatívu bandážovania predstavujú kompresívne pančuchy, ich použitie však nesimuluje úplne podmienky vytvorené bandážou:

  1. Pančuchy obsahujú vyšší podiel syntetických vlákien, takže pôsobia na kožu dráždivejšie ako bandáž.
  2. Pančuchy sú dlhoťažné.
  3. Problematická je aplikácia pančuchy na krytie defektu – krytie odstáva a masti poškodzujú elastické vlákna pančúch.
  4. Problematický je výber veľkosti v prípade asymetrického obvodu končatín (na jednu nohu je akurát, na druhú veľká alebo malá – pacient vtedy vyžaduje individuálne vyrobené pančuchy).
  5. Potrebný je precízny výber veľkosti. Ten sa riadi tabuľkami a správnu veľkosť má určiť predpisujúci lekár.
  6. V prípade regresie opuchu treba zmeniť číslo pančúch.

Vo všeobecnosti sú pančuchy vhodné na kompresiu u stabilizovaného stavu, napr. po vyhojení defektu, a vtedy, ak opuchy už boli významne potlačené bandážou. Štandardnú liečbu v prípade vredu predkolenia žilového pôvodu predstavuje bandáž krátkoťažným ovínadlom.