HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Prvá pomoc > Užitočné odkazy

Užitočné odkazy

Slovenský záchranársky portál
http://www.rescue.sk/

Slovenský červený kríž
http://www.redcross.sk/

Horská záchranná služba
http://sk.hartmann.info/SK/www.hzs.sk

Letecká záchranná služba
http://www.ate.sk/

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
http://www.emergency-ba.sk/