HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Liečba > Prvá pomoc > Ošetrenie drobných úrazov

Ošetrenie drobných úrazov

Život so sebou prináša množstvo príjemných, ale aj nepríjemných zážitkov. K tým, na ktoré radšej rýchlo zabúdame, patria aj situácie, pri ktorých sme sa my alebo niekto z našich blízkych poranili. Aby sme boli schopní v týchto situáciách postihnutej osobe pomôcť, je nevyhnutné poznať základné kroky pri ošetrovaní rôznych druhov poranení alebo postupy pri stavoch ohrozujúcich život.

ODRENINY

 1. Ak je rana znečistená, opláchnite nečistoty vodou alebo dezinfekciou.
 2. Ranu osušte poklepávaním gázovým štvorčekom na plochu rany.
 3. Poranenú končatinu zdvihnite, ak je to možné, nad úroveň srdca.
 4. Ošetrite prekrytím sterilnou gázou a náplasťou, alebo len náplasťou.
 5. Ak hrozí infekcia, vyhľadajte lekársku pomoc.

KRVÁCANIE Z NOSA

 1. Posaďte postihnutého s predklonenou hlavou.
 2. Postihnutému povedzte, aby si stlačil mäkkú časť nosa prstami a dýchal ústami.
 3. Postihnutého upokojujte.
 4. Po desiatich minútach uvoľnite postihnutému stlačenie. Ak krvácanie neustalo, opakujte ďalších 10 minút a znovu ďalších 10 minút.
 5. Až krvácanie ustane, nechajte postihnutého ešte v pokoji odpočívať.

BODNUTIE HMYZOM

Príznaky bodnutia hmyzom – okolie rany môže sčervenať, tvorí sa opuch.

 1. Upokojte a povzbudzujte postihnutého.
 2. Ak je žihadlo viditeľné, odstráňte ho nechtom alebo tupou stranou noža.
 3. Pobodanú časť tela, ak je to možné, zdvihnite a sledujte aspoň 10 minút.
 4. V prípade pretrvávajúceho opuchu a bolestí vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade bodnutia v ústach či krku dajte postihnutému sať kocku ľadu alebo upíjať z pohára studenej vody a privolajte lekársku pomoc

CUDZIE TELESO V OKU

 1. Posaďte postihnutého proti svetlu.
 2. Postavte sa za postihnutého.
 3. Roztvorte mu viečka.
 4. Prezrite celé oko.
 5. Ak nájdete na beľme cudzie teleso, odplavte ho vodou.
 6. Ak to nepomôže, odstráňte teleso navlhčeným tampónom alebo rožtekom vreckovky.
 7. Ak nepomôže ani to, vyhľadajte lekársku pomoc.

Ak je teliesko pod vrchným viečkom, pretiahnite horné viečko cez spodné. Nikdy sa nedotýkajte ničoho, čo je pevne uviaznuté v oku alebo čo je na dúhovke a zornici (farebná časť oka). V takých prípadoch vždy vyhľadajte lekársku pomoc.

CUDZIE TELESO V NOSE

 1. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť cudzie teleso sami.
 2. Odvezte postihnutého k lekárovi alebo zariaďte jeho odvoz.
 3. Upokojujte postihnutého a hovorte mu, aby sa pokúšal dýchať nosom normálnym tempom.

TRIESKY A ČREPINY

 1. Sterilizujte (vyvarte) pinzetu.
 2. Opatrne omyte okolie rany mydlom a teplou vodou.
 3. Pinzetou uchopte triesku čo najbližšie pri koži a vyťahujte ju von, v rovnakom uhle, v akom vnikla do kože.
 4. Ranku mierne stlačte prstami tak, aby začala krvácať a vyplavili sa tak z nej všetky nečistoty.
 5. Vyčistite okolie a priložte náplasť alebo krytie a obväz.

POPÁLENINY

Rozlišujeme 3 stupne popálenín:

 • I. stupeň – začervenaná koža, pálivá bolesť
 • II. stupeň – tvoria sa pľuzgiere
 • III. stupeň – odumreté tkanivo, nevratný stav

Prvá pomoc:

 • postihnutého presunieme od zdroja poranenia,
 • okamžite začneme chladiť poškodené miesto, najlepšie pod prúdom tečúcej vody, chladenie musí trvať najmenej 15-20 minút,
 • ranu sterilne zakryjeme a končatinu znehybníme,
 • pri popáleninách II. a III. stupňa alebo popálenín I. stupňa väčšieho rozsahu privoláme lekársku pomoc,
 • priebežne kontrolujeme životné funkcie (dych, srdcový tep), hovoríme s postihnutým a sledujeme, či sa u neho nerozvíja šok,
 • na popáleninu II. a III. stupňa NIKDY nedávajte masť ani neprepichujte vzniknuté pľuzgiere.

Spôsoby ošetrenia ďalších poranení sú podrobne popísané v tejto brožúrke