HARTMANN - RICO spol. s r.o.
HARTMANN Solutions™

Koncept HARTMANN Solutions™ predstavuje metodické postupy, ktoré sú založené na integrovanom poskytovaní výrobkov, služieb a poradenstva. HARTMANN – RICO nie je len dodávateľom moderných zdravotníckych prostriedkov, ale ponúka kompletné riešenie s cieľom zrýchliť a skvalitniť poskytované služby pre pacientov.

Optimalizácia procesov prostredníctvom ucelených riešení prináša hmatateľné výsledky v oblasti ekonomických ukazovateľov a kvality poskytovanej starostlivosti. Konkrétna ponuka je vždy špecifikovaná na mieru pre daný typ inštitúcie. HARTMANN Solutions™ pomôže Vášmu zariadeniu pracovať efektívnejšie a byť konkurencieschop­nejší vo svojom odbore.

Ako pomáhame  
Pôsobnosť našej spoločnosti možno rozdeliť do troch hlavných okruhov.

Oblasti zdravotníckej starostlivosti  
HARTMANN Solutions™ sú určené pre ordinácie, ambulancie, agentúry domácej starostlivosti, domovy dôchodcov, liečebne dlhodobo chorých, nemocnice.

Služby  
fundraising, logistika, trade, informačné systémy, vzdelávanie, systémové inžinierstvo v zdravotníctve

Poradenstvo  
partnerstvom, profesionalitou, srdcom

Prípadové štúdie pre Českú republiku  
Používanie prostriedkov vlhkej terapie v ordinácii praktického lekára, Projekt Warehouse Management Chrudimskej nemocnice, a. s.