HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Starostlivosť > Problematika inkontinencie

Problematika inkontinencie

Inkontinencia predstavuje stále častejší problém, s ktorým sú zdravotníci konfrontovaní. Je dobre, že najmä v posledných rokoch sme svedkami rastúceho záujmu o túto problematiku ako zo strany odbornej, tak aj laickej verejnosti. Výsledkom tohto komplexného záujmu je celý rad nových poznatkov o epidemiológii, etiopatogenéze, diagnostike a terapii močovej inkontinencie. Ide o správny smer a snahu, do ktorej je potreba zapojiť čo najširšiu odbornú a laickú verejnosť. Len tak budú môcť z posledných poznatkov medicíny v maximálnej miere profitovať nielen konkrétni chorí, ale i celá spoločnosť.

Všeobecné informácie  
Definícia inkontinencie, etiológia, epidemiológia, rizikové faktory a anatómia dolných močových ciest.

Typy inkontinencie  
Močová inkontinencia predstavuje veľmi nesúrodú skupinu ťažkostí, kedy sa môže značne líšiť príčina a patofyziológia celého problému. To si vynútilo vytvoriť klasifikáciu, ktorá by bola použiteľná v bežnej praxi a uľahčila tak zdravotníkom správne určiť najefektívnejší diagnostický a liečebný postup pre daného pacienta.

Diagnostika  
Základom úspešnej liečby je určiť správne typ inkontinencie a jej príčinu a prípadne odhaliť iné závažné, život ohrozujúce ochorenie.

Liečba  
Liečba inkontinencie moču nie je jednotná preto, lebo existujú rozličné príčiny a typy inkontinencie. V zásade možno rozdeliť liečbu na konzervatívnu a invazívnu.

Príbehy a rady zo života  
Príbehy pacientov trpiacich inkontinenciou a ich skúsenosti s liečbou.

Tipy odborníkov  
Otázky a odpovede z lekárskej praxe, ktoré Vám pomôžu pri liečbe inkontinencie.

Odkazy  
Odkazy na internetové stránky venujúce sa problematike inkontinencie.