HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Starostlivosť > Vysoký krvný tlak

Problematika vysokého krvného tlaku

Vysoký krvný tlak (hypertenzia) je jednou z najčastejších príčin invalidity a smrti. V prípade vysokého krvného tlaku je dôležitá tiež prevencia, ktorá zahŕňa nielen zdravý životný štýl, ale aj pravidelné meranie a sledovanie tlaku, a to i v domácom prostredí.

Vysoký krvný tlak  
Vysoký krvný tlak, príčiny, príznaky a liečba hypertenzie, životospráva pri vysokom krvnom tlaku  

Meranie krvného tlaku  
Metódy merania krvného tlaku, zásady správneho merania krvného tlaku, najčastejšie chyby pri meraní krvného tlaku 

Informácie o tlakomeroch Tensoval®  
Tensoval® duo control je tlakomer na rameno, ktorý zmeria Váš tlak rovnako presne ako lekár. Tensoval® comfort je praktický tlakomer, ktorý meria pohodlne a presne tlak na ramene a tlakomer na zápästie Tensoval® mobil je zase vhodný pre aktívnu časť populácie – môžete ho mať vždy pri sebe, nech už ste kdekoľvek.

Materiály na stiahnutie