HARTMANN - RICO spol. s r.o.

Liečba

Liečba inkontinencie moču nie je jednotná preto, lebo existujú rozličné príčiny a typy inkontinencie. V zásade možno rozdeliť liečbu na konzervatívnu a invazívnu. V niektorých prípadoch je vhodné jednotlivé liečebné postupy kombinovať.

Zásadou liečby je tímová spolupráca urológa, gynekológa, neurológa a v neposlednom rade aj rehabilitačného lekára, fyzioterapeuta a tiež internistu.

Konzervatívna liečba  
U inkontinenčných pomôcok sa hodnotia tieto vlastnosti: jednoduchá manipulácia s pomôckou, dobrá schopnosť absorpcie a predovšetkým dobrá priedušnosť.

Farmakoterapia  
V liečbe močovej inkontinence sú niektoré preparáty dlhodobo využívané, iné majú len pomocný význam alebo s ich účinkom na dolné močové cesty musíme počítať pri liečbe iných ochorení.

Operačná liečba  
Operačná liečba sa vo väčšine prípadov týka stresovej inkontinencie. Vykonávajú sa podporné operácie močovej trubice a hrdla močového mechúra, závesné operácie, slingy.