HARTMANN - RICO spol. s r.o.

Diagnostika

Základom úspešnej liečby je určiť správne typ inkontinencie a jej príčinu a prípadne odhaliť iné závažné, život ohrozujúce ochorenie. Diagnostika je záležitosťou komplexného prístupu s využitím širokej škály dostupných metód od jednoduchých klinických testov až po náročné prístrojové merania a zobrazovacie metódy.

K aspoň čiastočnej objektivizácii závažnosti inkontinence môžeme použiť tzv. test váženia vložiek. Najpresnejšie funkčné vyšetrenie na objektivizáciu dysfunkcie dolných močových ciest je urodynamické vyšetrenie. Zobrazovacie metódy – ultrazvuk, vylučovacia urografia, uretrocystografia – majú skôr význam pre vylúčenie inej organickej patológie a pri voľbe operačného postupu.

Anamnéza  
Anamnéza je hlavným krokom vedúcim k vymedzeniu možných faktorov, ktoré môžu mikčnú poruchu vyvolať, a takisto k popisu aktuálnych symptómov.

Dotazníky, mikčné karty, hodnotenie kvality života  
Užitočnou a jednoduchou pomôckou sú denníky o močení, ktoré podávajú objektívne údaje o frekvencii a množstve moču v jednotlivých časových úsekoch dňa a noci...

Laboratórne vyšetrenie  
Z laboratórnych testov využíva urogynekológia bežné metódy biochemickej analýzy moču a močového sedimentu, bakteriologické vyšetrenie moču, ...

Fyzikálne vyšetrenie  
Podrobné klinické vyšetrenie môže odhaliť pokles orgánov pri ochabnutosti panvového dna alebo inú závažnú organickú patológiu.

Jednoduché klinické testy  
V praxi sa používajú jednoduché klinické testy, ktoré majú objektivizovať únik moču pri stresových manévroch (test Marshallov, Froewisov, Bonneyov) a verifikovať hypermobilitu uretry.

Funkčné vyšetrenie, urodynamika  
Urodynamika predstavuje funkčné vyšetrenie, ktorým zistíme kapacitu močového mechúra, zvýšenú citlivosť receptorov v stene močového mechúra i prítomnosť mimovoľných sťahov svaloviny močového mechúra a množstvo ďalších parametrov.

Uretrocystoskopia  
Uretrocystoskopia je endoskopické vyšetrenie dolných močových ciest, ktoré slúži na vylúčenie organickej patológie.