HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Starostlivosť > Problematika inkontinencie > Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Inkontinencia moču je samovoľný a nechcený únik moču, ktorý predstavuje zdravotný, psychologický, sociálny a hygienický problém a je objektívne preukázateľný (definícia Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu – ICS).

Úvod  
Inkontinencia moču predstavuje už po desaťročia veľmi rozšírený a významný medicínsky problém. Dlhodobý záujem o pochopenie tejto problematiky vyústil do založenia Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu už v roku 1971.

Etiológia  
Inkontinencia moču môže mať celý rad príčin (vrodené anomálie, choroby postihujúce dôležité štruktúry dolných močových ciest a panvy, choroby postihujúce nervové štruktúry, ktoré zaisťujú správnu funkciu močových ciest atď.).

Epidemiológia  
Močová inkontinencia sa vyskytuje u oboch pohlaví a prakticky vo všetkých vekových skupinách.

Rizikové faktory  
V súčasnosti už bolo identifikované pomerne veľké množstvo rizikových faktorov a predisponujúcich stavov, ktoré sú spojené so zvýšeným výskytom močovej inkontinencie.

Dolné močové cesty  
Najstaršie názory na anatómiu uzáveru močového mechúra predpokladali cirkulárny zvierač ako analógia análneho sfinktera. Neskoršie sa traduje zjednodušený názor, že mechúr je uzavretý systémom dvoch svalov – lissosfinktera a rabdosfinktera.