HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Starostlivosť > Meranie telesnej teploty > Meranie telesnej teploty

Meranie telesnej teploty

Určenie správnej telesnej teploty je základným krokom úspešnej liečby zápalových i nezápalových ochorení.

Horúčka (febrília) je najdôležitejším indikátorom telesného zdravotného stavu a obrazom možného ochorenia, pretože kolísanie teploty môže byť indikátorom blížiaceho sa ochorenia.

Horúčkou označujeme telesnú teplotu vyššiu ako 38 °C pri meraní rektálne. Pre teplotu medzi 37 °C a 38 °C sa používa lekársky termín subfebrília alebo zvýšená telesná teplota. Teplotu nad 41 °C nazývame hyperpyrexia. Zvýšenie telesnej teploty vyvolávajú infekčné ochorenia, zánik buniek pri rozpade tkanív (po úraze alebo operácii), zápaly, reumatické ochorenia, zhubné nádory a iné. Zmyslom zvýšenej telesnej teploty je urýchlenie obranných reakcií organizmu.

Horúčka sa prejavuje potením, striedaním pocitov tepla a zimy, zimnicou, halucináciami, prípadne i poruchami vedomia. U malých detí sa môžu pri vysokých teplotách objaviť kŕče. Pri horúčke je nutné podávať predovšetkým dostatočné množstvo tekutín. Vhodné sú tiež chladivé zábaly a podávanie liekov znižujúcich teplotu. Návšteva lekára je nevyhnutná, ak sa horúčka drží dlhšie ako dva dni na 38 °C alebo ak dosiahla 40 °C.

Teplota telesného jadra sa líši od teploty povrchu kože, preto sa neudáva žiadna priemerná „normálna“ telesná teplota. Jej hodnota v priebehu dňa kolíše až o 2 ºC. Pretože nameraná teplota závisí na mieste merania, je potrebné vždy uvádzať spôsob merania (v ústnej dutine, rektálne, v podpazuší) a brať do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré ju ovplyvňujú (vonkajšia teplota, vek, stres, spánok, hormóny a telesná aktivita).

Teplotu organizmu môžeme zisťovať niekoľkými spôsobmi:

Meranie v ústnej dutine

Jednoduchá metóda, pri ktorej dochádza k miernemu skresleniu nameraných hodnôt. Špičku teplomeru je potrebné vložiť naľavo alebo napravo od uzdičky jazyka tak, aby bola v pokoji a neustále v kontakte so sliznicou. Pri zlom umiestnení môže byť odchýlka až 1 ºC. Nesprávne hodnoty môžu vzniknúť, keď meraniu predchádzalo prijímanie studených alebo teplých nápojov a pokrmov (min. 30 minút pred začiatkom merania), pri žuvaní, fajčení alebo vdychovaní vzduchu pri nízkej okolitej teplote.

Rektálne meranie

Patrí k najpresnejším, pretože vykazuje najmenší rozptyl nameraných hodnôt. Metóda je obzvlášť vhodná pre sledovanie priebehu horúčky, meranie bazálnej teploty a tiež pre meranie pri nízkej okolitej teplote, pri zápale v okolí úst a u malých detí. Pre správne meranie sa špička zavádza 1,5 cm do ritného otvoru.

Meranie v podpazuší

U dospelých sa teplota v porovnaní s rektálnym meraním značne odlišuje, a preto sa odporúča iba na orientačné meranie. Pri predĺžení doby merania na 5 minút možno získať presné údaje. Meracia špička sa umiestni do najhlbšieho a najteplejšieho miesta podpazušnej jamky a rameno sa pevne pritlačí k telu tak, aby bol teplomer fixovaný a chránený pred teplotou okolia.

Porovnanie rôznych miest merania telesnej teploty

Miesto merania Obvyklá najnižšia hodnota (v °C) Obvyklá najvyššia hodnota (v °C)
Rektálne 36,2 37,7
V ústnej dutine 35,7 37,3
V podpazuší 35,2 36,7
V uchu * *

*nie je známa, ale nesprávna aplikácia môže viesť k odchýlkam skutočnej teploty až o +/- 1°C

Meranie telesnej teploty teplomermi Thermoval®

Digitálne teplomery, teda i teplomery Thermoval®, sú väčšinou tzv. maximálne teplomery, to znamená, že ukazovateľ teploty môže po zaznení signálu ďalej nepatrne rásť v prípade, že teplomer naďalej zostane na mieste merania. Mikroprocesor v týchto teplomeroch bude stále počítať, ak bude zaznamenávať zvýšenie teploty, hoci toto zvýšenie môže byť iba nepatrné. Rozdiel v digitálnych teplomeroch je v čase stabilizácie:

Bežné digitálne teplomery (napr. Thermoval® classic)

  • meranie je ukončené, ak počas 16s nedôjde k nárastu teploty o 0,1 ºC, čo vedie k dlhšiemu času merania v závislosti na mieste merania

Digitálne teplomery s technológiou 10-sec-highspeed (tzv. rýchlobežky, napr. Thermoval® rapid)

  • meranie je ukončené, ak počas 4s nedôjde k nárastu teploty o 0,03 ºC, čo vedie k rýchlejšiemu rektálnemu meraniu a meraniu v ústnej dutine
  • v prípade merania v podpazuší doba merania stále trvá cca 5 minút (teplota môže ešte rásť po zaznení zvukového signálu, pretože trvá dlhšiu dobu, než sa vypočíta maximálna teplota povrchu kože)

Na dosiahnutie čo najpresnejšieho výsledku merania vždy odporúčame predĺžiť čas merania teploty v podpazuší ešte po zaznení zvukového signálu.