HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Starostlivosť > Vysoký krvný tlak > Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak, príčiny, príznaky a liečba hypertenzie, životospráva pri vysokom krvnom tlaku

Vysoký krvný tlak  
Vysoký krvný tlak (hypertenzia) patrí medzi najčastejšie príčiny invalidity a úmrtia. Až 40 % všetkých úmrtí ľudí mladších ako 65 rokov je spôsobených následkami vysokého krvného tlaku! Veľkým problémom je to, že veľa ľudí o svojej chorobe nevie, pretože ťažkosti sa často objavujú až v pokročilom štádiu.

Príčiny, príznaky a liečba hypertenzie  
Vysoký krvný tlak rozdeľujeme do dvoch podskupín - primárnej a sekundárnej hypertenzie. Primárna alebo esenciálna hypertenzia postihuje drvivú väčšinu osôb s vysokým krvným tlakom. Pri tomto type vysokého krvného tlaku nie je zatiaľ známe, čo ho vyvoláva. Oveľa menšia skupina osôb s vysokým krvným tlakom trpí na sekundárnu hypertenziu, keď je príčina vzniku známa. 

Životospráva pri vysokom krvnom tlaku  
Súčasťou prevencie a liečby hypertenzie je tiež dodržovanie vhodného životného štýlu, teda i stravovanie. Čo môžete jesť a čomu sa naopak vyhnúť? Nasledujúce rady Vám v orientácii určite pomôžu.