HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Ochrana > Dezinfekcia

Dezinfekcia

Nevyhnutnou súčasťou ochrany pred prenosom infekcie je vykonávanie dezinfekcie. Ponúkame kompletné portfólio moderných dezinfekčných prípravkov na ruky, kožu, nástroje, plochy a povrchy.

Dezinfekčné prípravky vyvíjame na základe aktuálnych vedeckých poznatkov s využitím bohatých skúseností z ich dlhoročnej výroby v spoločnosti BODE, ktorá je súčasťou HARTMANN Group. Naše vlastné laboratóriá umožňujú vývoj špičkových výrobkov a vykonávanie testovacích štúdií na overovanie účinnosti dezinfekcií. Dôraz kladieme i na komfort spotrebiteľov. Dôležitým faktorom na znižovanie rizika prenosu infekcie je dezinfekcia rúk. Dezinfekčné prípravky Sterillium® zaisťujú vysokú mieru ochrany a zároveň ponúkajú kvalitnú starostlivosť o ruky zdravotníckeho personálu. Ochrana rúk je potom zastrešená ďalšími výrobkami určenými na hygienu rúk.

Okrem samotných výrobkov na vykonávanie dezinfekcie ponúkame i poradenstvo v tejto oblasti vrátane projektov na zvyšovanie compliance hygieny rúk v zdravotníckom zariadení.

Všetky informácie o kompletnom sortimente dezinfekčných prípravkov a poradenstve v oblasti dezinfekcie nájdete na www.bode.sk.