HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Ochrana > O infekcii

O infekcii

Pooperačné komplikácie spôsobené infekciami sú neustálym problémom, ktorý musia nemocnice riešiť. Práve preto je ochrana proti infekcii pred operáciou, počas operácie i po jej skončení veľmi dôležitou súčasťou operačného zákroku

Najdôležitejšími faktormi v tejto súvislosti sú:

  • znalosť možných príčin infekcií,
  • znalosť ciest prenosu infekcií,
  • štandardizované operačné postupy.

Riziko infekcie v priebehu operačného výkonu možno úspešne obmedziť používaním jednorazových pomôcok, ako napr. jednorazového operačného krytia, jednorazového oblečenia, jednorazových operačných rukavíc či jednorazových adsorbentov.

Endogénne príčiny kontaminácie  
Pacient je práve tak ako personál operačnej sály možným zdrojom infekcie.

Exogénne príčiny kontaminácie  
Pokožka, ústa a ruky operatéra a personálu sú najčastejším zdrojom patogénnych zárodkov schopných spôsobiť nozokomiálne infekcie.