HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Ochrana > O infekcii > Endogénne príčiny kontaminácie

Endogénne príčiny kontaminácie

Pokožka a pacient
Nedostatočné prekrytie oblastí pokožky hraničiacich s operačným poľom je významným zdrojom infekcií pri operačných zákrokoch. Preto je dôležitá nielen samotná dezinfekcia, ale zároveň označenie a ochrana operačného poľa. Zmyslom používania operačného krytia je prevencia prenosu mikroorganizmov a častíc nesúcich choroboplodné zárodky do priestoru operačnej rany. Infekčné patogény sa do rany môžu dostať jednak z nedostatočne dezinfikovaných a nezakrytých oblastí pokožky, jednak z hlbších vrstiev pokožky po povrchovej dezinfekcii. Vyššie popísané riziko sa významne zvyšuje, ak môžu choroboplodné zárodky nekontrolovane migrovať pri použití krycích materiálov (napr. bavlnenej textílie), ktoré po zvlhnutí nedostatočne plnia svoju funkciu. Kontamináciu možno obmedziť použitím materiálov, ktoré vlhkosť neprepúšťajú a neumožňujú tak migráciu a následnú infekciu operačnej rany.