HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Ochrana > O infekcii > Exogénne príčiny kontaminácie

Exogénne príčiny kontaminácie

Vzduch

Ako isto viete, prenos choroboplodných zárodkov je možný nielen priamym kontaktom, ale aj prenosom vzduchom. O význame tohto prenosu ako rizika na operačnej sále sa neprestáva diskutovať, pretože i napriek nízkemu počtu zárodkov vo vzduchu je potenciálne riziko nepochybné.

Oblečenie

Sterilné plášte, chrániace operačnú ranu pred mikrobiálnou kontamináciou, sú nevyhnutné na minimalizáciu rizika vzniku infekcie. Nemenej dôležitá je aj ochrana operatéra a personálu pred možnou infekciou od pacienta. Plášte pre operačné sály preto musia byť nepriepustné a musia účinne brániť navlhnutiu.

Z textilných materiálov sa uvoľňujú vlákna, nitky a prach, ktoré sú ideálnym nosičom choroboplodných zárodkov. Mikroorganizmy sa na ne dostávajú z povrchu tela a následne pri pohybe sa uvoľňujú do operačného priestoru. Odolnosť proti odretiu je preto významným parametrom pri výbere plášťa pre operačnú sálu.

Dutina ústna a hltan

Nie je prekvapujúce, že pri dýchaní a hovore dochádza k rozptylu kvapôčok obsahujúcich potenciálne choroboplodné zárodky (mikroorganizmy a vírusy). Pri intenzívnom hovorení, kašľaní či kýchaní sa množstvo týchto zárodkov zvyšuje, čím sa zvyšuje i riziko nozokomiálnych infekcií.

Z uvedených dôvodov musia operačné masky zakrývať ústa i nos. Pre dobrú filtračnú schopnosť je výhodné, ak sú viacvrstvové, pritom by však nemali obmedzovať dýchanie a možnosť komunikácie. Maska by zároveň nemala odierať žiadne časti pokožky.

Hlava a vlasy

Epitelové bunky pokožky sa na exponovaných častiach obličaja a hlavy odlučujú vo forme lupín. Lupiny a vlasy sú vždy kontaminované značným množstvom choroboplodných zárodkov, ktoré sa tak môžu ľahko uvoľňovať z nedostatočne zakrytých častí.

Vhodná pokrývka hlavy musí pri operačných zákrokoch úplne zakrývať vlasy a čelo. U osôb s fúzmi treba úplne zakryť i túto časť.

Pokožka a ruky

Na vrchných častiach pokožky sa bežne vyskytuje rad potenciálne choroboplodných mikroorganizmov. Umývanie rúk nemôže zabrániť ich uvoľňovaniu a rovnako i dezinfekcia má len dočasný efekt. Chirurgická dezinfekcia rúk nenahradzuje používanie sterilných chirurgických rukavíc. Na vylúčenie kontaminácie je nevyhnutné dodržiavať pravidlá hygieny a asepsie pri obliekaní a výmene rukavíc.

V priebehu dlhých operačných výkonov sa nedá vyhnúť hromadeniu choroboplodných zárodkov v rukaviciach v dôsledku potenia. Preto je vhodné priebežne vykonávať dezinfekciu a výmenu rukavíc. Samozrejmosťou je dezinfekcia a výmena rukavíc pri ich poškodení.