HARTMANN - RICO spol. s r.o.
HARTMANN Solutions™ > Prípadové štúdie pre Českú republiku

Prípadové štúdie pre Českú republiku

Používanie prostriedkov vlhkej terapie v ordinácii praktického lekára  
K nespochybniteľným výhodám vlhkého krytia patrí ekonomická šetrnosť – používanie týchto výrobkov je oproti tradičnej terapii lacnejšie. Okrem vyššieho komfortu pre pacienta a rýchlejšieho postupu hojenia sa predovšetkým znižuje frekvencia výmen jednotlivých preväzov. Nie je preto nutné spotrebovať toľko materiálu ako v prípade klasickej terapie a celkové náklady na liečbu sú preukázateľne menšie.

Projekt Warehouse Management Chrudimskej nemocnice, a. s.  
Od septembra 2008 do júla 2009 sa v Chrudimskej nemocnici spracovával projekt,  predmetom ktorého bolo komplexné riešenie skladového hospodárstva. Zefektívnenie nákladovej štruktúry malo priniesť hlavne finančnú úsporu (zlepšenie Cash Flow), zisk z prenájmu skladov, zlepšenie kvality spotrebného materiálu a prenesenie zodpovednosti i nákladov za dodávky na spoločnosť HARTMANN – RICO.