HARTMANN - RICO spol. s r.o.
HARTMANN Solutions™ > Poradenstvo

Poradenstvo

partnerstvom, profesionalitou, srdcom

zásadným kritériom našej práce je posun dopredu 
Sme ambiciózni a máme know-how pre profesionálne poradenstvo a systémové riešenia,
aby sme mohli svojich klientov podporiť vo flexibilných odpovediach na výzvy budúcnosti.

zakladáme si na fundovanom poradenstve
Služby a riešenia, ktoré ponúkame, sú praktické a jednoducho sa používajú.
Prostredníctvom inteligentných postupov poskytujú komfortnú asistenciu a uľahčujú každodenný život.

spoluprácu staviame na empatii 
Vďaka partnerstvu s pridanou hodnotou môžeme poskytovať rady orientované na konkrétne problémy a ich riešenia.
Vzťahy so svojimi zákazníkmi a partnermi udržiavame na základe vzájomnej dôvery a úcty.