HARTMANN - RICO spol. s r.o.
HARTMANN Solutions™ > Oblasti zdravotníckej starostlivosti

HARTMANN Solutions sú určené pre:

Komplexné riešenie poskytujeme v štyroch oblastiach zdravotníckej starostlivosti na Slovensku. Podľa typu zariadenia zvoľte svoju oblasť záujmu a kliknite pre podrobnejšie informácie o výhodách HARTMANN Solutions™

Nemocnice  

Domovy dôchodcov, liečebne dlhodobo chorých  

Agentúry domácej starostlivosti  

Ordinácie, ambulancie