HARTMANN - RICO spol. s r.o.
HARTMANN Solutions™ > Ako pomáhame

Ako pomáhame

Pôsobnosť našej spoločnosti možno rozdeliť do troch hlavných okruhov. Pomáhame so starostlivosťou o rany a ich liečbou, pomáhame s ošetrovateľskou starostlivosťou o pacientov a pomáhame predchádzať rizikám pri chirurgických zákrokoch v nemocniciach i v ambulanciách.

Liečba

Starostlivosť

Ochrana

Medzi hlavné činnosti firmy HARTMANN – RICO patrí vývoj, výroba a distribúcia výrobkov pomáhajúcich pri hojení rôznych typov poranení. Obrovský pokrok v základnom pochopení procesu hojenia rán viedol v posledných niekoľkých desaťročiach k vývoju novej skupiny výrobkov, ktoré pomáhajú zvyšovať úspechy v liečbe rán. HARTMANN – RICO je jedným z najväčších výrobcov a dodávateľov v oblasti hojenia akútnych i chronických rán. K základným výrobkom tradičnej liečby a k radu výrobkov na vlhké hojenie rán pridal najnovšie i systém V.A.C. na vákuovú terapiu, vhodný pre komplikované a ťažko hojace sa rany.

Kvalitná starostlivosť o starých a chorých ľudí v ošetrovateľských zariadeniach, nemocniciach alebo vo vlastných domovoch vyžaduje okrem lekárskych znalostí aj používanie správnych výrobkov. Starostlivosť o zdravie od firmy HARTMANN – RICO zahŕňa výrobky na riešenie inkontinencie, na starostlivosť o pacientov, na starostlivosť o pokožku a tiež diagnostické výrobky. Tie uľahčujú prácu profesionálov i rodinných príslušníkov pri starostlivosti o chorých, zlepšujú kvalitu života chorých a zároveň chránia pacientov i personál pred infekciou.

Viac bezpečnosti pri operáciách – to je hlavné kritérium pre výrobky určené na operačné sály. Na zaistenie kompletnej asepsie HARTMANN – RICO vyvinul širokú škálu jednorazových operačných rúšok, oblečenia a rukavíc a na najnáročnejšie operácie, tak i drobnejšie ambulantné zákroky. Súpravy určené na špecifické chirurgické výkony (so všetkými výrobkami zoradenými v správnom poradí) pomáhajú operačným tímom pracovať efektívne a bezpečne.