HARTMANN - RICO spol. s r.o.
HARTMANN Solutions™ > Oblasti zdravotníckej starostlivosti > Domovy dôchodcov, liečebne dlhodobo chorých

Liečebne dlhodobo chorých, domovy dôchodcov a ústavy sociálnej starostlivosti

Čo ponúka HARTMANN Solutions pre liečebne a domovy dôchodcov

  • Bohaté portfólio špičkových výrobkov na liečbu rán, lekársku starostlivosť o pacientov a prevenciu rizík infekcie.
  • HARTMANN Akadémia – v rámci odborných kurzov (ponúkaných i priamo na Vašom pracovisku) Vás špeciálni školitelia naučí nielen pracovať s týmito výrobkami, ale tiež Vás pripraví na úskalia, s ktorými sa môžete stretnúť pri Vašom náročnom povolaní.
  • Telefonická informačná linka. Ak si nebudete vedieť poradiť, môžete bez rozpakov využiť telefonickú formu odbornej pomoci.
  • Služby v oblasti informačných technológií a systémov – konzultácie a implementácia informačných systémov vhodných na riadenie starostlivosti.
  • Elektronická výmena údajov – štandardizované rozhranie na objednávky výrobkov minimalizuje chyby pri spracovaní objednávok, pomáha vo výbere správneho výrobku a výrazne urýchľuje celý proces objednávky.
  • Fundraising – poradenstvo a riešenie dotácií z európskych fondov. Monitorujeme grantové príležitosti a v prípade vhodnej výzvy pripravíme projekt, zaistíme celkovú administráciu grantu a poradíme, ako dotáciu čerpať.