HARTMANN - RICO spol. s r.o.

Nemocnice

Čo ponúka HARTMANN Solutions pre nemocničné zariadenia:

  • Bohaté portfólio špičkových výrobkov na liečbu rán, lekársku starostlivosť o pacientov a prevenciu rizík infekcie.
  • HARTMANN Akadémia – v rámci odborných kurzov (ponúkaných i priamo na Vašom pracovisku) Vás špeciálni školitelia naučí nielen pracovať s týmito výrobkami, ale tiež Vás pripraví na úskalia, s ktorými sa môžete stretnúť pri Vašom náročnom povolaní.
  • Telefonická informačná linka. Ak si nebudete vedieť poradiť, môžete bez rozpakov využiť telefonickú formu odbornej pomoci.
  • Služby v IT oblasti – konzultácie a implementácia informačných systémov vhodných na riadenie starostlivosti.
  • Elektronická výmena údajov – štandardizované rozhranie na objednávky výrobkov minimalizuje chyby pri spracovaní objednávok, pomáha vo výbere správneho výrobku a výrazne urýchľuje celý proces objednávky.
  • Fundraising– poradenstvo a riešenie dotácií z európskych fondov. Monitorujeme grantové príležitosti a v prípade vhodnej výzvy pripravíme projekt, zaistíme celkovú administráciu grantu a poradíme, ako dotáciu čerpať.
  • Mikrologistika– namiesto do centrálneho skladu je vykonaná efektívna dodávka priamo na vybrané oddelenie podľa aktuálnych potrieb. Tieto flexibilnejšie dodávky znamenajú finančnú úsporu a menšie skladové zásoby pre nemocnicu.
  • Komplexné riadenie dodávateľských služieb a skladov. Analýza odhalí optimálne portfólio výrobkov a poskytne návrhy na optimalizáciu dodávok. Informačný systém zároveň stráži stav jednotlivých položiek a v prípade nízkeho stavu zásob môže automaticky ponúknuť doobjednanie.
  • Konsignačné sklady. Až do momentu spotrebovania materiálu sú výrobky na sklade nemocnice majetkom spoločnosti HARTMANN – RICO. Nemocnica ich tak neplatí vopred a uvoľnené peňažné prostriedky môže využiť na strategické investície.
  • Procesné analýzy a systémové inžinierstvo – ponúkajú riešenie na znižovanie prevádzkových nákladov a efektívne využitie kapacít nemocnice, hlavne v oblasti operačných sál. Procesná analýza je dokladom o hospodárnom manažmente nemocnice, ktorý pozná svoje slabiny a znižuje možnosť rizikových udalostí.
 • ~