HARTMANN - RICO spol. s r.o.

MediSet®

Sterilné zákrokové sety

Charakteristika

  • MediSet® je hotový sterilný balíček, ktorý významne šetrí čas a uľahčuje aseptický postup pri vykonávaní zákrokov. Prácna príprava a kompletácia zdravotníckeho materiálu odpadá – sterilný MediSet® je k dispozícii ihneď.
  • Obsahuje kompletnú súpravu zdravotníckeho materiálu a nástrojov.
  • Zloženie setu zodpovedá typu zákroku s logickým sledom komponent.
  • Umožňuje aseptické vykonanie zákroku kedykoľvek a kdekoľvek.

Močová katetrizácia  
MediSet® na močovú katetrizáciu
MediSet® na močovú katetrizáciu Permanent

Cievna katetrizácia  
MediSet® na centrálnu katetrizáciu
MediSet® na centrálnu žilovú katetrizáciu
MediSet® na centrálnu žilovú katetrizáciu – Basic

Anestézia  
MediSet® na anestéziu I, MediSet® na anestéziu II,
MediSet® na anestéziu III, MediSet® pre ARO

Chirurgia  
MediSet® na malé chirurgické výkony
MediSet® na suchý preväz rany
MediSet® na odstránenie stehov

Dialýza  
Dialýza Set I, Dialýza Set II, Dialýza Set III, Dialýza Set V, Dialýza Set VI,
Dialýza Set VIII, Dialýza Set X, Hemodialyzačný set, Katéter set Strahov

Sterilné doplnky  
Peha® – plastová pinzeta, Peha® – nôž na stehy,
Drevená ústna lyžička, Vatové tyčinky

Dentálny set  
MediSet® dentálny

Sterilné gázové sety  
Gázový MediSet® I, Gázový MediSet® II,
Gázový MediSet® III, Gázový MediSet® IV