HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Produktový katalóg > Kompresívna terapia

Kompresívna terapia

Krátkoťažné ovínadlá

Ideal  
Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo

Idealflex®  
Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo

Idealast®-haft  
Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznym efektom

Idealast® Color Cohesive  
Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo s kohéznym efektom

Pütter-Verband®  
Trvalo elastické krátkoťažné ovínadlo

Dlhoťažné ovínadlá

Idealtex  
Elastické dlhoťažné ovínadlo

Zinkoglejové ovínadlá

Varolast®  
Zinkoglejové ovínadlo na okamžité použitie

Kompresívne pančuchy

Saphenamed® ucv  
Kompresívny pančuchový systém

Cambren® C  
Antitrombotická pančucha s graduovanou kompresiou