HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Produktový katalóg > Imobilizácia > Syntetické obväzy

Syntetické obväzy

Rhena® cast  
Syntetické fixačné ovínadlo

Rhena® therm  
Termoplastické fixačné ovínadlo