HARTMANN - RICO spol. s r.o.
O nás > Spoločenská zodpovednosť firmy

Spoločenská zodpovednosť firmy

Spoločnosť HARTMANN – RICO si plne uvedomuje, že kvalita života človeka nie je daná iba možnosťou používať špičkové výrobky pre zdravie a dobrý pocit. Firma preto plne prijíma svoju zodpovednosť i v oblastiach, ktoré priamo nesúvisia s jej základnou rolou výrobcu a distribútora zdravotníckych prostriedkov a hygienických výrobkov.

V rovine ekonomickej dbáme na:

 • princípy dobrého riadenia
 • kvalitu a bezpečnosť výrobkov či služieb
 • etický kódex
 • vzťahy so zákazníkmi
 • odmietanie korupcie
 • transparentnosť
 • ochranu duševného vlastníctva
 • férové dodávateľské i odberateľské vzťahy
 • inovácie a udržateľnosť výrobkov
 • etiku marketingu a reklamy

V rovine sociálnej sa venujeme:

 • zdraviu a bezpečnosti svojich zamestnancov
 • kvalitnej zamestnaneckej politike
 • starostlivosti o vzdelanie zamestnancov
 • firemnej filantropii a dobrovoľníctvu
 • dodržovaniu rovných príležitostí
 • dodržovaniu ľudských práv
 • vyváženosti pracovného a osobného života zamestnancov (work-life balance)

V rovine environmentálnej dbáme na:

 • šetrnú ekologickú firemnú kultúru (recyklácia, úspory energií, úspora vody apod.)
 • obmedzovanie negatívnych dopadov činnosti na životné prostredie a komunitu
 • ekologickú výrobu, výrobky a služby priateľské k životnému prostrediu (štandardy radu ISO 14000 a EMAS)
 • úsporné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi a ich ochranu
 • ochranu prírodných zdrojov