HARTMANN - RICO spol. s r.o.
O nás > Environmentálna politika spoločnosti

Environmentálna politika spoločnosti

Tak ako v ČR, i na Slovensku si spoločnosť HARTMANN – RICO plne uvedomuje svoj podiel na ovplyvňovaní kvality životného prostredia a pri rozhodovaní o všetkých svojich aktivitách a strategických krokoch zohľadňuje ochranu životného prostredia.

Prohlášení

Spoločnosť HARTMANN - RICO spol. s r.o. patrí medzi najvýznamnejších distributérov zdravotníckych prostriedkov a hygienických výrobkov na Slovenskej republike.

Spoločnosť HARTMANN - RICO spol. s r.o. si plne uvedomuje svoj podiel na ovplyvňovaní kvality životného prostredia a pri rozhodovaní o všetkých svojich aktivitách a strategických krokoch zohľadňuje ochranu životného prostredia. Z tohto dôvodu sa rozhodla zaviesť environmentálny systém manažmentu ako neoddeliteľnú súčasť svojho systému riadenia.

Na základe tohto rozhodnutia, podnikových cieľov skupiny HARTMANN a v súlade s požiadavkami normy ISO 14001 popisujúcej systém environmentálneho manažmentu a požiadavkami Podnikateľskej charty pre trvale udržateľný rozvoj vyhlásilo vedenie spoločnosti nasledujúcu environmentálnu politiku:

HARTMANN - RICO spol. s r.o. sa zaväzuje:

 • dodržiavať platné ustanovenia všetkých právnych predpisov, t.j. zákonov, vyhlášok a nariadení vlády súvisiacich s ochranou životného prostredia,
 • neustále zlepšovať podnikovú ochranu životného prostredia - trvať na moderných, overených a ekologicky šetrných technológiách a zvažovať aj ich ekonomickú únosnosť pre dosiahnutie podnikových cieľov skupiny HARTMANN,
 • znižovať vplyvy svojich činností a produktov na životné prostredie neustálym zlepšovaním používaných technológií,
 • dôsledne realizovať hospodárne a preventívne opatrenia v oblasti spotreby energie a surovín, vzniku a využitia odpadov, a to predovšetkým zvýšením efektívnosti pracovných a výrobných procesov,
 • pravidelne preverovať a zlepšovať systém manažmentu spoločnosti v súlade s požiadavkami normy ISO 14001, vrátane stanovenia a preskúmania environmentálnych cieľov, cieľových hodnôt a motivácie zamestnancov na presadzovanie záväzkov stanovených v environmentálnej politike,
 • spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy, orgánmi samospráv a záujmovými skupinami v miestach pôsobenia spoločnosti,
 • v rámci vzdelávacích programov zvyšovať povedomie svojich zamestnancov o zásadách ochrany životného prostredia a environmentálneho chovania,
 • informovať pracovníkov, zákazníkov, dodávateľov a verejnosť o politike manažmentu ochrany životného prostredia.

 

Vo Veverskej Bítýške, marec 2005

Ing. Jaroslav Novák

technický riaditeľ HARTMANN – RICO a.s. a HARTMANN - RICO spol. s r.o.

 

 

 

Certifikát systému řízení (CZ)

Certifikát systému řízení (CZ)

 • Data file: PDF
 • Data file size: 1.02 MB
Certifikát systému řízení - příloha (CZ)

Certifikát systému řízení - příloha (CZ)

 • Data file: PDF
 • Data file size: 0.93 MB
Management System Certificate (ENG)

Management System Certificate (ENG)

 • Data file: PDF
 • Data file size: 1.00 MB
Management System Certificate - supplement (ENG)

Management System Certificate - supplement (ENG)

 • Data file: PDF
 • Data file size: 0.94 MB
Environmentální cíle

Environmentální cíle

 • Data file: PDF
 • Data file size: 0.02 MB