HARTMANN - RICO spol. s r.o.
O nás > Modrý ovál

Modrý ovál

Od úplného začiatku sa Paul Hartmann st. snažil zdôrazňovať pôvod svojich výrobkov, a  táto snaha bola dôvodom na vytvorenie loga značky. V roku 1883 získava prvú veľkú objednávku na dodávku 400 libier chirurgickej vaty do nemocnice sv. Jakuba v Lipsku. Novovymenovaný riaditeľ balí a odosiela túto zákazku sám „po večeri“, a ako sa uvádza v análoch, s podporou „svojej ženy, ktorá etikety strihala nožnicami“.

1883

Je zaregistrovaná značka Paul Hartmann, ktorú tvorí červený kríž umiestnený na skrížených Eskulapových paliciach na bielom pozadí. Voľba červeného kríža je úmyselná: v roku 1864 založený Medzinárodný červený kríž je symbolom humanitárnej pomoci, ochrany a zdravia – v skratke: humanity.

1906

Po schválení zákonov chrániacich symbol Červeného kríža musela spoločnosť zmeniť farbu kríža na svojom logu. Počas tejto zmeny došlo k jeho nahradeniu bielym krížom na červenom pozadí. Registrovaná verzia značky si však uchováva Eskulapove palice, ktoré majú zdôrazniť medikálny podtext.

1920

Aby nedochádzalo k zámene za švajčiarsku štátnu vlajku, došlo znovu k zmene loga v rámci celkovej rekonštrukcie podoby značky v súlade so štandardami modernej doby. Meno spoločnosti bolo na logu zdôraznené tým, že do znaku sa pridalo červené písmeno H umiestnené na bielom kríži, obklopenom modrým osemhranom.

1938

S rozvojom portfólia značiek získavajú na dôležitosti jednotlivé mená produktov, ako napr. Branolind či Fapack. Tieto mená sú spolu so sloganom „HARTMANN pomáha liečiť” zasadené do oválu, ktorý doplnil už zaužívaný osemhran. V najbližších rokoch sa vo vnútri oválu vystriedalo množstvo rôznych typov písma a farieb, a to i vrátane známej modrej farby.

1968

Modrý ovál – ľahko rozpoznateľný ako symbol kvality a spoľahlivosti – získava univerzálnejšiu podobu. Od tohto roku ovál obsahuje iba slovo HARTMANN. S rastúcou dominanciou oválu dochádza k postupnému zmenšovaniu osemhranu, i keď je tento pre jedinečný vzhľad značky stále veľmi dôležitý.

2008

V 190-tom roku svojej existencie spoločnosť HARTMANN obnovila svoj slogan, ktorý spoločnosť používala už od tridsiatych rokov minulého storočia, len v trochu inej forme: HARTMANN pomáha liečiť.