HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Sekcia pre partnerov > HARTMANN akadémia

HARTMANN akadémia

HARTMANN akadémia je profesionálna vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa výhradne orientuje na vzdelávanie a poradenskú činnosť v oblasti zdravotníctva a oblastiach so zdravotníctvom súvisiacich. Pre viac informácií prejdite na stránky HARTMANN akadémie

HARTMANN akadémia Vám ponúka:

 • realizáciu vzdelávacích programov priamo u klienta či za podmienok určených klientom
 • servis profesionálnych poradcov, konzultantov a lektorov
 • využívanie modernej formy a aktivačnej metódy prezenčného vzdelávania a e-learningu
 • vyhodnocovanie vzdelávacích aktivít a evaluácia vzdelávania  

Zameranie na oblasti:

 • firemnej kultúry (prieskumy spokojnosti klientov i zamestnancov)
 • tvorby systému rozvoja a vzdelávania zamestnancov
 • optimalizácia systému motivácie a hodnotenia
 • kompetenčných modelov
 • výberu zamestnancov metódou Assesment Centre
 • rozvoja zamestnancov metódou Development Centre
 • práce s talentami (Talent management)
 • osobných a personálnych auditov
 • projektov Európskej únie