HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Kontakty > Bezplatný informačný servis

Bezplatný informačný servis

verejnosť (všetky výrobky HARTMANN): 0800 171 171

verejnosť (iba výrobky pre inkontinenciu): 0800 100 150