HARTMANN - RICO spol. s r.o.
Redakcia

Impresum

HARTMANN - RICO spol. s r. o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

IČO: 31351361
Vložka číslo: 5144/B u Okresního súdu v Bratislave I

Konatelia spoločnosti:

  • Ing. Ľubomír Páleník
  • Ing. Jaroslav Novák
  • Ing. Marek Třeška

Webová analýza

Na tejto webovej stránke sa zhromažďujú a ukladajú dáta pomocou technológie etracker GmbH pre marketingové a optimalizačné účely. Z týchto dát sa pod pseudonymom vytvoria užívateľské profily. K tomu sa používajú takzvané cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v dočasnom prehliadači internetového prehliadača návštevníka stránky. Cookies umožňujú opätovnú identifikáciu internetového prehliadača. Dáta získané pomocou technológie etracker nebudú bez zvlášť udeleného súhlasu použité k osobnej identifikácii návštevníka tejto stránky a nebudú spojované s osobnými dátami nositeľa pseudonymu. Proti zberu a ukladaniu dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti vzniesť námietku.

Zrušiť ukladanie dát http://sk.hartmann.info

Zrušiť ukladanie dát http://sk.catalog.hartmann.info

 

Spoločnosť PAUL HARTMANN AG spracováva a využíva poskytnuté informácie výhradne na účely starostlivosti o zákazníkov. Tieto informácie sa neuchovávajú, nepostupujú ani nepoužívajú na akýkoľvek iný účel. V žiadnom prípade sa tieto informácie nepostupujú tretím stranám. Nakladanie s informáciami sa riadi príslušnou platnou legislatívou.